สารสกัดจากกระบองเพชร
โดย : ภญ.ยุพดี วยุพงษ์ กระบองเพชรพันธุ์ Hoodia Gordonii ซึ่งอยู่ในตระกูล Asclepiadaceae มีลักษณะต้นคล้ายกระบอกเพชรทั่วไปที่มีหนามแหลมเล็ก ขึ้นมากอยู่ในแถบอาฟริกาใต้ กล่าวกันว่าชนเผ่า San Bushman นำมาใช้เป็นพืชที่ใช้ในการเดินทางไกลไปในทะเลทรายหรือการล่าสัตว์เพื่อช่วย ให้ไม่รู้สึกหิว และนำมาใช้นับพันปีมาแล้ว นี่เองจึงทำให้วงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาเป็นพิเศษว่ามี ส่วนประกอบอะไรในกระบองเพชรนี้ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากอาหาร จริง ๆแล้ว พืชนี้ให้สารอาหารประเภทเส้นใย (fiber) สารต้านอนุมูลอิสระ และ Sterol glycosides นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสาร sterol glycoside หรือไม่ที่มีผลลดความอยากอาหาร จึงตั้งสมมุติฐานไว้ว่า สาร sterol glycoside นี้อาจส่งสัญญาณไปหลอกสมองส่วน Hypothalamus ว่าน้ำตาลในเลือดสูงพอแล้ว ไม่ต้องกินอะไรเพิ่มอีกแล้ว เพื่อสนับสนุนสมมุติฐานนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองโดยนำสารสกัดจากกระบองเพชร Hoodia ... Read More