การรับซื้อตั๋วจำนำตอบโจทย์กับผู้ทำการซื้ออย่างไร ไปหาคำตอบกัน


   ในการแก้ปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ นั้น หลายๆ คนอาจเลือกใช้วิธีการนำทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินกับโรงรับจำนำ แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีรูปแบบธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำเงินได้จากการรับซื้อตั๋วจำนำ สมมุติว่าเพื่อนของคุณได้นำสิ่งของอย่างหนึ่งไปจำนำเอาไว้ แต่เพื่อนของคุณไม่มีเงินเพื่อไปไถ่ถอนคืนมา จึงได้ขายตั๋วจำนำนั้นให้คุณ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการขายสิทธิในการไถ่ถอนนั่นเอง แต่ในการรับซื้อตั๋วจำนำประเภทนี้จะสามารถทำได้อย่างไรนั้น ไปดูกัน 

มาเข้าใจการรับซื้อตั๋วจำนำกันก่อน

  กล่าวคือ การซื้อตั๋วจำนำในลักษณะนี้นั้น ไม่ได้เป็นการซื้อตั๋วที่เป็นกระดาษ แต่จะถ้าเรียกให้ถูก คือการซื้อสิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์เสียมากกว่า เพราะถ้าผู้ที่ทำการจำนำไม่มีเงินเพื่อนำไปไถ่ของออกมา ก็ต้องหาคนที่มีเงินและพร้อมที่จะไปไถ่ถอนทรัพย์ออกมา ซึ่งถ้ามีการตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้จำนำจะได้รับเงินส่วนต่างของมูลค่าทรัพย์จากผู้รับซื้อตั๋วจำนำนั่นเอง 

โรงรับจำนำตัวเลือกของคนยุคใหม่? 

   ถ้าจะให้เปรียบเทียบการใช้บริการกับโรงรับจำนำ กับสถาบันการเงินทั่วไปแล้ว คงต้องบอกว่า โรงรับจำนำมีบริการที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างหลากหลายมากกว่า เพราะผู้ที่เข้าไปใช้บริการไม่จำเป็นจะต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีกับทางธนาคาร เรียกได้ว่าทุกสาขาอาชีพทั้งพนักงานประจำหรือทำงานอิสระ ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลย เพียงแค่มีทรัพย์เพื่อไปแลกเงินก็เพียงพอแล้ว 

Leave a comment